carrieretijger-voor-webOké, niet het meest swingende deel van de website, maar dit moet je toch eens lezen voor je een Lemon Lizzie artikel aankoopt. Niet zomaar kleine lettertjes, maar barstensvol heel wat écht nuttige informatie. Veel leesplezier met de algemene voorwaarden!

De verkoper

De webwinkel Lemon Lizzie is eigendom van Ellen Loncke. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Schoolstraat 22, 8560 Wevelgem.
gsm +32(0)497 07 49 64
btw BE 0650.800.714

Toepassing

Door online een bestelling te plaatsen bij lemonlizzie.be gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op deze website.

Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn in Euro, inclusief btw en exclusief verzendingskosten.
Alle prijsvermeldingen op de website zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. Indien de prijzen foutief vermeld staan op de website, worden deze zo snel mogelijk gecorrigeerd. Foutief vermelde prijzen kunnen in geen geval bindend zijn voor ons.

Verzendingskosten

De non-prior verzendingskosten voor België zijn de volgende:

1 tot en met 10 postkaartjes: 4,50 Euro
meer dan 10 postkaartjes: 7,50 Euro

Voor verzendingskosten naar andere landen, gelieve navraag te doen via de contactgegevens van Lemon Lizzie.

Bestelling

Om een bestelling te plaatsen, dient de koper contact op te nemen met Lemon Lizzie met vermelding van het gewenste aantal en soort artikelen en het leveringsadres.

Nadat de bestelling is verstuurd, volgt eerstdaags een e-mail met de bevestiging van je bestelling.
Mocht er een een artikel toch niet meer in voorraad zijn, dan krijg je daar eerstdaags bericht van.

Betaling

De betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer BE30 0689 0508 6011 op naam van Lemon Lizzie, Schoolstraat 22, 8560 Wevelgem met vermelding van het aantal bestelde artikelen en de naam van de persoon die de kaartjes besteld heeft.

Elke bestelling moet betaald worden binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingse-mail van je bestelling. Als we binnen die periode geen betaling ontvangen hebben, zal je een betalingsherinnering ontvangen met verzoek tot betaling. Als we 7 kalenderdagen na het versturen van de betalingsherinnering nog steeds geen betaling ontvangen hebben, zullen we de bestelling annuleren.

Een bestelling kan, indien gewenst, ook contant betaald worden bij afhaling op afspraak op de maatschappelijke zetel: Lemon Lizzie, Schoolstraat 22, 8560 Wevelgem.

Levering

De bestelde artikelen worden opgezonden nadat de betaling ontvangen is op de rekening van de verkoper. Houd er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor je betaling op onze rekening staat.

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakket binnen de 2 werkdagen aan Bpost overhandigd, deze worden standaard non-prior verstuurd. Dus vanaf afgeven bij Bpost dient de klant rekening te houden met 3 extra werkdagen verzendingsduur.

Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld.

Herroepingsrecht en retourneren.

Je hebt het recht af te zien van de aankoop en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten. De koper moet dit schriftelijk (naar Lemon Lizzie, Schoolstraat 22, 8560 Wevelgem) of via e-mail (info@lemonlizzie.be) laten weten aan de verkoper. De verzendingskosten voor het retourneren van deze artikelen vallen ten laste van de koper.
Het aankoopbedrag wordt teruggestort op je rekening binnen 14 kalenderdagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben in de staat dat ze werden opgezonden.

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 kalenderdagen na levering worden vermeld, zoniet vervalt elk recht.
Dit kan via schriftelijk contact met ons per post (Lemon Lizzie, Schoolstraat 22, 8560 Wevelgem) of via e-mail (info@lemonlizzie.be).
In geval de klacht gegrond wordt bevonden en het artikel nog in voorraad is, kunnen de goederen worden omgeruild. De verzendingskosten voor het eventuele retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Overmacht

Lemon Lizzie is niet aansprakelijk voor vertragingen naar aanleiding van gebreke van de leverancier of transportvertragingen.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Kwaliteit

De kleuren op de afbeeldingen online kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van je beeldscherm hebben hier vaak een invloed op, maar we doen onze uiterste best om zo duidelijk mogelijke afbeeldingen te tonen.

Privacy

Door je gegevens door te geven via de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden vrijgegeven en worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden om de verkoopstransactie in orde te brengen.

Copyright

Illustraties en ontwerpen van Lemon Lizzie vallen onder copyright en het intellectueel eigendom van Lemon Lizzie. Deze afbeeldingen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder expliciete toestemming van Lemon Lizzie.

Wie gebruik wil maken van afbeeldingen van Lemon Lizzie kan hier informatie over vragen door Lemon Lizzie te contacteren.

Retailers die artikelen direct via ons verkopen, mogen vrij gebruik maken van aangeleverde afbeeldingen om de artikelen te promoten en te verkopen.

Zit je nog met andere vragen? Neem gerust contact op!