Hoola hoop hooray

hoola-hoop-hooray

Shortlist van de Tigerprint wedstrijd om een kaartje te ontwerpen rond ‘cute character’ – augustus 2014

Deze illustratie is ook hier te koop als postkaartje

Recente projecten

Japan journal
Kleur
Schouwburg Kortrijk breekt uit
Opdrachten Kleur
Cafégangers
Opdrachten Kleur
Aandachtscrisis
Kleur
card girl
Kleur
warm wishes
Kleur
Close-up
Kleur
Terras
Kleur