Nee, ik was niet vergeten dat ik een blog had. Het leven werd gewoon wat vertroebeld door drukte, deadlines, werk waardoor ik niet eens tot hier geraakte.
Maar nu stroomt er eindelijk vollen bak zonlicht in de agenda! Hallo vakantie, ik heb u zo gemist!